Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door atelier het Oog van de Naald aan te gane en aangegane overeenkomsten tot koop en levering van producten via het internet.
Atelier het Oog van de Naald behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle prijsopgaven van Atelier het Oog van de Naald zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
Alle gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
Alle aanbiedingen van Atelier het Oog van de Naald zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
De overeenkomst komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht van de klant.
Informatie, afbeeldingen, mededelingen etc. met betrekking tot de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De klant dient echter rekening te houden met geringe kleurverschillen van de afgebeelde producten.

Prijzen en betalingen
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

-Via Ideal of Paypall
-betaling vooraf. De klant maakt het te overmaken bedrag incl. eventuele verzendkosten over naar:
Bankrekeningnummer NL23ABNA0438348966 tnv Atelier het Oog van de Naald.

Bij betalingen via het buitenland iban: NL23ABNA0438348966 tnv Atelier het Oog van de Naald en biccode (swift): biccode ABNANL2A.

Verzendkosten

Omdat het precies vaststellen van de verzendkosten via de site niet mogelijk is hanteren wij een vaste prijs van € 4.75 ongeacht of het door de brievenbus kan of dat het als pakketpost wordt verstuurd.

Voor verzenden naar het buitenland zijn er andere prijzen, afhankelijk welke land.

Bij retourneren wordt alleen de prijs van het pakket terug betaald als deze door ons is ontvangen.

Leveringen
De bestelde goederen worden binnen 3 werkdagen verzonden na ontvangst van de betaling.
Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Ruilen
Indien het product bij aflevering niet aan de overeenkomst voldoet dient u atelier het Oog van de Naald binnen 14 werkdagen hiervan op de hoogte te stellen.
Retourneren kan alleen in overleg met atelier het Oog van de Naald.
De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn geldig tot een jaar na aankoopdatum.

Overmacht

In geval van overmacht (bijvoorbeeld stakingen, bedrijfsstoringen, netwerkstoringen etc.) is atelier het Oog van de Naald niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
Atelier het Oog van de Naald is gevestigd in Krimpen aan den IJssel. Is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 61796204.

BTWnr. NL071226485B03

Informatie